03/12/2022 15:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con

Tác giả: Ý Nhi - Hoàng Thị Ý Nhi

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 12/08/2008 08:52

 

Con - Sự thăng bằng
trên sợi dây hạnh phúc cheo leo
4.1985

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ý Nhi » Con