10/06/2023 04:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Người trôi, bóng nhập

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 20/05/2021 06:39

 

Thành phố rộ mắt đèn lên chớp chớp,
Bóng người đi ken chặt bóng người trôi.
Em hối hả về cuối đường Láng khuất,
anh theo sau bóng nhập lại một người.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Người trôi, bóng nhập