18/08/2022 11:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang thượng tống nữ đạo sĩ Trữ Tam Thanh du Nam Nhạc
江上送女道士褚三清遊南嶽

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/05/2018 14:08

 

Nguyên tác

吳江女道士,
頭戴蓮花巾。
霓衣不濕雨,
特異陽臺雲。
足下遠遊履,
淩波生素塵。
尋仙向南嶽,
應見魏夫人。

Phiên âm

Ngô Giang[1] nữ đạo sĩ,
Đầu đới liên hoa cân. 
Nghê y bất thấp vũ,
Đặc dị Dương Đài[2] vân. 
Túc hạ viễn du lý,
Lăng ba sinh tố trần. 
Tầm tiên hướng Nam Nhạc,
Ưng kiến Nguỵ phu nhân[3].

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nàng là đạo sĩ Ngô Giang,
Hoa sen rộ nở trên khăn đội đầu.
Áo không thấm nước, bảy màu,
Khác nào mây sớm Dương Đài hoá thân.
Mang giày ngàn dặm dưới chân,
Đi không vướng gót bụi trần tục duyên.
Xuống miền Nam Nhạc tìm tiên,
Mong bái kiến phu nhân hiền Nguỵ Hoa.
Nam Nhạc tức Hành Sơn 衡山, một trong 5 ngọn núi nổi tiếng (Ngũ Nhạc), có di tích của Đạo Giáo và Phật Giáo. Hành Sơn nằm tại thị trấn Hành Dương, tỉnh Hồ Nam.

[1] Thuộc Tô Châu, tỉnh Giang Tô.
[2] Tên đỉnh núi trên Vu Sơn, nơi tiên nữ núi Vu ở, sáng làm mây chiều làm mưa.
[3] Tức Nguỵ Hoa Tồn 魏華存 (251-334), nữ đạo sĩ đời Tấn, quê tại Phàn Ấp, Nhậm Thành, Sơn Đông, được tôn làm Đại thái sư của Mao Sơn tông. Nguỵ Hoa Tồn là con gái của Tư đồ Kịch dương hầu Nguỵ Thư 魏舒 đời Tấn, từ nhỏ đã học và thông hiểu kinh Xuân Thu, Ngũ kinh, Bách gia chư tử, nghiên cứu kỹ Lão Trang, đã nhiều năm trai giới tu theo Đạo giáo, nhậm chức Tế tửu. Sau vì loạn lạc, phải xuống Giang Nam đến tu tại Nam Nhạc, mở đạo quán thu nhận đệ tử, trở thành giáo chủ của Mao Sơn phái.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Giang thượng tống nữ đạo sĩ Trữ Tam Thanh du Nam Nhạc