22/09/2023 15:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề (I)
無題

Tác giả: Khả Mân - 可旻

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tống, Liêu, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 15/07/2017 20:50

 

Nguyên tác

暮鼓晨雞不住催,
逡巡容貌變衰頽。
莫言白發渾閑事,
總是無常信息來。

Phiên âm

Mộ cổ thần kê bất trú thôi,
Thuân tuần dung mạo biến suy đồi.
Mạc ngôn bạch phát hỗn nhàn sự,
Tổng thị vô thường tín tức lai.

Bản dịch của Thích Thiền Tâm

Chuông chiều trống sớm giục ngày qua,
Lần lữa hoa dung thấy kém già!
Tóc bạc răng long đừng ngớ ngẩn,
Diêm Vương tin gởi biết chăng mà.
Nguồn: Những điệu sen thanh (tập 2), Thích Thiền Tâm, Đức Viên tự, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khả Mân » Vô đề (I)