01/04/2023 08:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuân đại lộ 2
遵大路 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 18:09

 

Nguyên tác

遵大路兮,
摻執子之手兮。
無我醜兮,
不寁好也。

Phiên âm

Tuân đại lộ hề,
Sám chấp tử chi thủ hề.
Vô ngã xú hề,
Bất tảm hẩu (hảo) dã.

Dịch nghĩa

Noi theo con đường cái mà đi,
Em nắm lấy tay của chàng.
Chàng chớ vì em xấu xa (hết sắc đẹp),
Mà chớ vội rời đi (mà đoạn tuyệt với em) vì tình xưa nghĩa cũ.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Nơi đường cái lần lần em bước,
Quyết nắm ghì cho được tay anh.
Chớ vì em xấu kém xinh
Tình ta tốt đẹp, chớ đành vội đi.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

Thù hay xú đồng với chữ xứ là xấu.

Muốn chàng chớ vì mình xấu xí không đẹp mà phụ bỏ.

hảo (đọc hẩu): tình ái tốt đẹp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Tuân đại lộ 2