05/10/2023 00:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tích niên kim nhật đáo Côn Lôn kỳ 3
昔年今日到崑崙其三

Tác giả: Ngô Đức Kế - 吳德繼

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/03/2016 22:25

 

Nguyên tác

慈航無計渡元元,
此意教誰扣帝閽。
寒兩簫簫秋老矣,
昔年今日到崑崙。

Phiên âm

Từ hàng vô kế độ nguyên nguyên,
Thử ý giáo thuỳ khấu đế hôn.
Hàn lưỡng tiêu tiêu thu lão hỹ,
Tích niên kim nhật đáo Côn Lôn.

Dịch nghĩa

Con thuyền từ bi không có phương kế nào cứu vớt được chúng sinh,
Bảo ai lên gõ cửa trời mà nói rõ được cái ý ấy?
Mưa rét buồn tênh, thu đã muộn,
Ngày này năm trước đến Côn Lôn.

Bản dịch của Huỳnh Thúc Kháng

Thuyền từ khó vớt cuộc sinh tồn
Trời thẳm cùng ai tỏ tấc non
Mùa lạnh thu già trông quạnh quẽ
Ngày này năm ngoái đến Côn Lôn
Nguồn: Phan Văn Các, “Khí phách và tâm hồn nhà chí sĩ Ngô Đức Kế qua những vần thơ chữ Hán”, Tạp chí Hán Nôm, số 5(90), 2008

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Đức Kế » Tích niên kim nhật đáo Côn Lôn kỳ 3