06/06/2023 18:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Còn chờ

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 08/05/2021 06:35

 

Đất lạ hạt mưa,
trăng quên bến nước,
đò xuôi sông khác,
sao ai còn chờ!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Còn chờ