23/10/2021 09:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thập nguyệt nhị nhật sơ đáo Huệ Châu
十月二日初到惠州

Tác giả: Tô Thức - 蘇軾

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 23/09/2008 11:55

 

Nguyên tác

彷彿曾遊豈夢中,
欣然雞犬識新豐。
吏民驚怪坐何事,
父老相攜迎此翁。
蘇武豈知還漠北,
管寧自欲老遼東。
嶺南萬戶皆春色,
會有幽人客寓公。

Phiên âm

Phảng phất tằng du khởi mộng trung,
Hân nhiên kê khuyển thức tân phong.
Lại dân kinh quái toạ hà sự,
Phảng phất hụ lão tương huề nghênh thử ông.
Tô Vũ khởi tri hoàn mạc bắc,
Quản Ninh tự dục lão Liêu Đông.
Lĩnh Nam vạn hộ giai xuân sắc,
Hội hữu u nhân khách ngụ công.

Bản dịch của Tuệ Sỹ

Phảng phất từng quen há mộng ư?
Chó gào ríu rít đến chào ta
Lại dân lạ hỏi chuyện chi đó?
Phụ lão dìu nhau đón lão già
Tô Vũ nào mong về Bắc mạc
Quản Ninh từ nguyện cõi Liêu xa
Lĩnh Nam đầy rượu vui ngày tháng
Đất Trích nhà quan đợi tuổi già
Năm Thiệu Thánh thứ nhất (1094) đời Tống Huy Tông, Đông Pha bị đày đi Huệ Châu. Bài này làm ngày 2 tháng 10 năm đó, khi ông đến Huệ Châu.
Nguồn: Tô Đông Pha - Những phương trời viễn mộng, Tuệ Sỹ soạn dịch, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2008

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thức » Thập nguyệt nhị nhật sơ đáo Huệ Châu