23/03/2023 04:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Người ta danh giá em ơi

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 01/04/2016 18:36

 

Người ta danh giá em ơi
Người ta có bố mẹ thời cao sang
Anh luôn làm chuyện nhỡ nhàng
Làm thơ làm thẩn gieo hàng lệ đau
Lệ đau khô để lệ sầu
Sầu trong đáy mắt, sầu vào ruột gan
Mai này tình ta sẽ tan
Xin em chút nhớ vô vàn niềm yêu.
2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Người ta danh giá em ơi