26/11/2022 20:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Tán Thiện am
過讚善庵

Tác giả: Tát Đô Lạt - 薩都剌

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi hongha83 vào 08/04/2010 20:59

 

Nguyên tác

夕陽欲下行人少,
落葉蕭蕭路不分。
修竹萬竿秋影亂,
山風吹作滿窗雲。

Phiên âm

Tịch dương dục há hành nhân thiểu,
Lạc diệp tiêu tiêu lộ bất phân.
Tu trúc vạn can thu ảnh loạn,
Sơn phong suý tác mãn sơn vân.

Bản dịch của Phạm Công Đạt

Bóng chiều đã xế ít người đi
Lá đỗ rào rào che lấp đường
Trúc cao muôn cành bóng thu loạn
Mây mù khắp núi gió đưa sương
Nguồn: Văn học sử Trung Quốc, NXB Phụ nữ, 2000.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tát Đô Lạt » Quá Tán Thiện am