07/12/2021 20:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Động Diệu Tự Chân thế tử vận
和洞妙自真世子韻

Tác giả: Lý Trọng Tân - 李仲賓

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi Vanachi vào 13/10/2018 09:02

 

Nguyên tác

筍芽先自稱龍種,
文彩斑斕出土新。
一日朝天便成竹,
此君百倍越精神。

Phiên âm

Duẩn nha tiên tự xưng long chủng,
Văn thái ban lan xuất thổ tân.
Nhất nhật triều thiên tiện thành trúc,
Thử quân bách bội việt tinh thần.

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Giống rồng tiếng nổi thuở còn măng,
Đất mới nứt lên đã vẽ vằn.
Một buổi chầu trời bèn hoá trúc,
Tinh-thần vượt hẳn gấp trăm lần.
Bài thơ này làm trong thời gian tác giả đi sứ sang nước ta, được chép trong An Nam chí lược. Thế tử Động Diệu Tự Chân chưa rõ là ai, có lẽ chỉ vua Trần Nhân Tông.

Hai câu đầu có ý ca ngợi nước ta và triều đình nhà Trần, tuy nhiên hai câu sau lại có ý nước ta cần dựa vào nhà Nguyên (“triều thiên”) thì còn mạnh mẽ hơn nhiều lần.

Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Trọng Tân » Hoạ Động Diệu Tự Chân thế tử vận