08/10/2022 01:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký nhân kỳ 2
寄人其二

Tác giả: Trương Bí - 張泌

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Ngũ đại
Đăng bởi Vanachi vào 27/11/2006 07:09

 

Nguyên tác

酷憐風月為多情,
還到春時別恨生。
倚柱尋思倍惆悵,
一場春夢不分明。

Phiên âm

Khốc liên phong nguyệt vị đa tình,
Hoàn đáo xuân thì biệt hận sinh.
Ỷ trụ tầm tư bội trù trướng,
Nhất trường xuân mộng bất phân minh.

Dịch nghĩa

Rất thương cho trăng gió đa tình
Trở lại thời xuân lại sinh ra hận chia ly
Dựa trụ tìm  ý càng thêm buồn bã
Như giữa một vùng chiêm bao không thể phân biệt được.

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Gió trăng hữu ý cũng vì
Xuân về gieo rắc bao ly hận phiền
Tầm tư, sầu nặng cánh nghiêng
Quay cuồng sai đúng giữa miền chiêm bao.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Bí » Ký nhân kỳ 2