06/10/2023 00:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Du thành nam thập lục thủ - Xuất thành
遊城南十六首-出城

Tác giả: Hàn Dũ - 韓愈

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 20/06/2021 09:19

 

Nguyên tác

暫出城門蹋青草,
遠於林下見春山。
應須韋杜家家到,
只有今朝一日閑。

Phiên âm

Tạm xuất thành môn đạp thanh thảo,
Viễn ư lâm hạ kiến xuân san.
Ứng tu Vi Đỗ[1] gia gia đáo,
Chỉ hữu kim triêu nhất nhật nhàn.

Bản dịch của Trần Đông Phong

Rời thành đi ngắm cỏ tươi xanh
Xa tới bên rừng ngắm núi xuân
Vi Đỗ nhà nhà nên lẽ đến
Sáng nay chỉ có một ngày nhàn.
[1] Địa danh, nơi có phong cảnh đẹp để thưởng ngoạn. Thời Đường có nhà họ Vi, họ Đỗ là danh gia vọng tộc sống ở phía nam thành Trường An, nên gọi nơi này là Vi Đỗ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Dũ » Du thành nam thập lục thủ - Xuất thành