19/07/2024 02:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa mười giờ

Tác giả: Trần Đức Phổ - Trần Văn Thư

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Trần Đức Phổ vào 01/07/2019 22:13

 

Mười giờ chẳng ướt lệ tràn mi
Dãi nắng dầm sương vẫn tuyệt vì…
Sớm nở khoe màu không quản ngại
Chiều tàn rũ cánh có buồn chi
Đã trao vẻ đẹp hoa vừa lúc
Nào tiếc sắc phai mộng lỡ thì
Một thoáng huy hoàng rồi tắt lịm
Hỏi đời hồ dễ mấy ai khi?
19-11-2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đức Phổ » Hoa mười giờ