29/06/2022 04:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm tác

Tác giả: Phi Tuyết Ba

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 21/11/2013 09:30

 

Trăm năm là mấy đoạn trường
Mà quên phận mỏng, mà vương vấn nhiều

Hồn tôi có một chút Kiều
Để thương, để xót, để yêu, để buồn...
Nguồn: Mimôza, Phi Tuyết Ba, NXB Hội nhà văn, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phi Tuyết Ba » Cảm tác