23/10/2021 01:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhị đệ Cẩn đẳng tự hương lai ngôn lão mẫu bình ninh hỷ đắc
二弟謹等自鄉來言老母平寧喜得

Tác giả: Phạm Nguyễn Du - 范阮攸

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 07/04/2012 21:48

 

Nguyên tác

愁中得信抵千金,
拜祝萱堂壽曜臨。
果爾讀書天不負,
早將光顯慰親心。

Phiên âm

Sầu trung đắc tín để thiên câm (kim),
Bái chúc huyên đường thọ diệu lâm.
Quả nhĩ độc thư thiên bất phụ,
Tảo tương quang hiển uý thân tâm.

Dịch nghĩa

Trong cơn rầu rĩ, được tin nhà đáng giá ngàn vàng
Lạy chúc huyên đường được ngôi sao thọ chiếu dọi
Quả nhiên (có công) đọc sách, trời chẳng phụ
Sớm đem vinh hiển ấm lòng già

Bản dịch của Phan Văn Các

Ngàn vàng khó đổi được tin nhà
Sao thọ bừng soi lão mẫu ta
Đọc sách quả nhiên trời chẳng phụ
Sớm đem vinh hiển ấm lòng già
Nguồn: Phạm Nguyễn Du, Đoạn trường lục, NXB Khoa học xã hội, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Nguyễn Du » Nhị đệ Cẩn đẳng tự hương lai ngôn lão mẫu bình ninh hỷ đắc