24/09/2021 16:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bàng thôn tuý tẩu
旁村醉叟

Tác giả: Nguyễn Văn Siêu - 阮文超

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hảo liễu vào 30/12/2014 18:18

 

Nguyên tác

禱祈村鼓徹東西,
細雨連朝已作泥。
何客到門惟亂叫,
醉翁顛倒餽豚蹄。

Phiên âm

Đảo kỳ thôn cổ triệt đông tê,
Tế vũ liên triêu dĩ tác nê.
Hà khách đáo môn duy loạn khiếu,
Tuý ông điên đảo quỵ đồn đề.

Dịch nghĩa

Tiếng trống làng cầu mưa vang khắp đông tây,
Mưa bay cả buổi mai, đã làm cho đất thành lầy lội.
Người khách nào trước cửa kêu om sòm lên thế?
Té ra một ông già say rượu bị té chỏng giò đến biếu cái giò heo.

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Trống cầu mưa đổ hạt mưa gieo,
Mưa mãi đường đi hố lộn phèo.
Ầm ĩ kìa ai kêu trước cửa,
Lão say trượt té biếu giò heo.
Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944
Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Siêu » Bàng thôn tuý tẩu