25/10/2021 15:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân mộng ca
春夢歌

Tác giả: Tào Tuyết Cần - 曹雪芹

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 07/11/2005 16:35

 

Nguyên tác

春夢隨雲散,
飛花逐水流;
寄言眾兒女:
何必覓閑愁。

Phiên âm

Xuân mộng tuỳ vân tán,
Phi hoa trục thuỷ lưu;
Ký ngôn chúng nhi nữ:
Hà tất mịch nhàn sầu.

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Mộng đẹp, mây tan mộng,
Hoa bay, nước cuốn hoa.
Nhắn bảo bạn nhi nữ,
Buồn hão chuốc chi mà?
Bài này nằm trong hồi thứ 5 của Hồng lâu mộng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tuyết Cần » Xuân mộng ca