02/12/2022 20:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa đảo
花島

Tác giả: Hàn Dũ - 韓愈

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/02/2014 20:55

 

Nguyên tác

蜂蝶去紛紛,
香風隔岸聞。
欲知花島處,
水上覓紅雲。

Phiên âm

Phong điệp khứ phân phân,
Hương phong cách ngạn văn.
Dục tri hoa đảo xứ,
Thuỷ thượng mịch hồng vân.

Dịch nghĩa

Ong và bướm bay đi bay lại tới tấp,
Từ trên bờ nước cũng cảm được luống gió thơm.
Muốn biết đảo hoa ở đâu,
Thì tìm một đám mây hồng (chỉ đám hoa) trên mặt nước.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bướm ong tới tấp qua về
Hương theo gió thoảng bờ đê thơm nồng
Đảo hoa muốn biết hãy trông
Trên dòng tìm đám mây hồng bằng hoa

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Dũ » Hoa đảo