18/01/2022 14:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quan kỵ xạ
觀騎射

Tác giả: Lý Ích - 李益

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/03/2014 13:19

 

Nguyên tác

邊頭射雕將,
走馬出中軍。
遠見平原上,
翻身向暮雲。

Phiên âm

Biên đầu xạ điêu tướng,
Tẩu mã xuất trung quân.
Viễn kiến bình nguyên thượng,
Phiên thân hướng mộ vân.

Dịch nghĩa

Vị tướng có tài bắn chim điêu ở chốn địa đầu,
Cưỡi ngựa từ đoàn quân phóng ra.
Đứng trên đồng cỏ từ xa,
Thấy chim rơi xuống từ hướng đám mây chiều.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tướng bắn điêu ở vùng biên địa
Trong đoàn quân rẽ ngựa phóng ra
Coi từ đồng cỏ bao la
Thấy chim rơi xuống phía xa mây chiều

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Ích » Quan kỵ xạ