30/11/2022 14:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đặng Lặc dịch
磴勒驛

Tác giả: Đặng Đề - 鄧題

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 04/04/2020 11:09

 

Nguyên tác

驛名磴勒亦龍州,
石嶺連延水路紆。
別有武盈佳景致,
林窮山盡見平蕪。

Phiên âm

Dịch danh Đặng Lặc diệc Long Châu,
Thạch lĩnh liên duyên thuỷ lộ vu.
Biệt hữu Vũ Doanh giai cảnh trí,
Lâm cùng sơn tận kiến bình vu.

Dịch nghĩa

Trạm tên là Đặng Lặc cũng gọi là Long Châu
Đỉnh núi đá liền nhau sát ngay bên dòng nước quanh co
Chỉ riêng có Vũ Doanh là nơi cảnh đẹp
Đi hết chốn rừng núi mới thấy cánh đồng cỏ

Bản dịch của Phạm Hà

Cùng nơi, Đặng Lặc - Long Châu
Sông quanh núi đá liền nhau giăng thành
Đẹp tươi riêng cảnh Vũ Doanh
Núi rừng đi hết, trải xanh đồng bằng
Nguồn: Thơ dịch và sáng tác (tuyển chọn), NXB Hội nhà văn, 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Đề » Đặng Lặc dịch