30/01/2023 03:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồ già khúc
胡笳曲

Tác giả: Vương Trinh Bạch - 王貞白

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/07/2014 09:29

 

Nguyên tác

隴底悲笳引,
隴頭鳴北風。
一輪霜月落,
萬里塞天空。
戍卒淚應盡,
胡兒哭未終。
爭教班定遠,
不念玉關中。

Phiên âm

Lũng để bi già dẫn,
Lũng đầu minh bắc phong.
Nhất luân sương nguyệt lạc,
Vạn lý tái thiên không.
Thú tốt lệ ưng tận,
Hồ nhi khốc vị chung.
Tranh giao Ban Định Viễn,
Bất niệm Ngọc Quan trung.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Dưới đáy Lũng tiếng Hồ già buồn thổi
Nơi Lũng đầu gió bấc nổi vi vu
Một vầng trăng trong sương lạnh chìm rồi
Trời quan ải vạn dặm dài rỗng tuếch
Lính biên thú nước mắt chừng sắp hết
Trai trẻ Hồ còn khóc mãi không thôi
Lệnh truyền cho Ban Định Viễn than ôi
Trong ải Ngọc đừng nhớ nhung gì cả
Ban Định Viễn tức Ban Siêu 班超 (32—102), thời Đông Hán đóng giữ Tây Vực (Tân Cương hiện nay) 30 năm, được phong chức Định Viễn hầu, đến già dâng sớ xin về trong Ngọc Môn quan, nhưng hai năm sau mới được Hán Hoà Đế cho về.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Trinh Bạch » Hồ già khúc