06/04/2020 23:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoá Châu kỳ 1
化州其一

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi Vanachi vào 12/08/2006 08:13

 

Nguyên tác

披閱輿圖十有三,
化州封域古扶南。
山連海氣煙無瘴,
海接山源水不鹹。
日昴氣熏冬雨苦,
石沙味潔井泉甘。
自從淳廟移民後,
樂土如今甲猛函。

Phiên âm

Phi duyệt dư đồ thập hữu tam,
Hoá Châu[1] phong vực cổ Phù Nam.
Sơn liên hải khí, yên vô chướng,
Hải tiếp sơ nguyên, thuỷ bất hàm.
Nhật quỷ khí chưng đông vũ khổ,
Cao sa vị kết tỉnh tuyền cam.
Tự tòng Thuần miếu di dân hậu,
Lạc thổ như kim giáp Dẫn Hàm[2].

Bản dịch (của Bản dịch của Nguyễn Sĩ Lâm)

Đồ bản "mười ba xứ" mở coi,
Hóa Châu xưa thuộc nước phương ngoài.
Non hòa gió biển, hơi không độc,
Biển trộn nguồn non, nước nhạt mùi.
Cát mỡ thấm nhuần, làn giếng ngọt,
Nắng đông nung nấu, tiết mưa oi.
Di dân Hồng Đức nay phồn thịnh,
Hàm, Dẫn khôn tầy cõi đất vui.
Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập II), NXB Khoa học xã hội, 2004, tr. 377
[1] Thuận Hoá (Thừa Thiên), tức Bình Trị Thiên ngày nay.
[2] Dẫn Trì, Hàm Cốc: các địa danh nổi tiếng phồn thịnh đời Tần.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Hoá Châu kỳ 1