12/05/2021 15:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bệnh hậu phỏng mai kỳ 3
病後訪梅其三

Tác giả: Lưu Khắc Trang - 劉克莊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/01/2018 14:47

 

Nguyên tác

區區毛鄭號精專,
未必風人意果然。
犬彘不吞舒亶唾,
豈堪與世作詩箋。

Phiên âm

Khu khu Mao Trịnh[1] hạo tinh chuyên,
Vị tất phong nhân ý quả nhiên.
Khuyển trệ bất thôn thư đản thoá,
Khởi kham dữ thế tác thi tiên.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Khư khư Mao Trịnh thét tinh chuyên,
Người thơ chưa chắc đã theo liền.
Chó nào hay sủa thường không cắn,
Vì đời mà chế giấy hoa tiên.
[1] Mao Trường 毛萇 (Đại Mao), Mao Hanh 毛亨 (Tiểu Mao) và Trịnh Huyền 鄭玄 thuộc đời Hán. Mao Trường và Mao Hanh viết tác phẩm Thi 詩, còn Trịnh Huyền và Mao Hanh viết Thi kinh 詩經.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Khắc Trang » Bệnh hậu phỏng mai kỳ 3