26/10/2021 12:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồn liệt sĩ

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 12/02/2015 07:06

 

Anh để lại nỗi nhớ
Trong tim em phập phồng
Trời xanh và biển thẳm
Có hình anh yêu thương.

Nơi hoa hồng lóng lánh hạt sương
Giọt luân hồi trong đó?
Em ngày đêm cầu nguyện:
Anh trở về trong nụ, trong hoa.
6-1996

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Hồn liệt sĩ