28/05/2022 15:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Há Chung Nam sơn, quá Hộc Tư sơn nhân túc, trí tửu
下終南山過斛斯山人宿置酒

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2005 14:40

 

Nguyên tác

暮從碧山下,
山月隨人歸。
卻顧所來徑,
蒼蒼橫翠微。
相攜及田家,
童稚開荊扉。
綠竹入幽徑,
青蘿拂行衣。
歡言得所憩,
美酒聊共揮。
長歌吟松風,
曲盡河星稀。
我醉君復樂,
陶然共忘機。

Phiên âm

Mộ tòng bích sơn hạ,
Sơn nguyệt tuỳ nhân quy.
Khước cố sở lai kính,
Thương thương hoành thuý vi[1].
Tương huề cập điền gia,
Ðồng trĩ khai kinh phi.
Lục trúc nhập u kính,
Thanh la phất hành y.
Hoan ngôn đắc sở khế,
Mỹ tửu liêu cộng huy.
Trường ca ngâm "Tùng phong[2]",
Khúc tận hà tinh hy.
Ngã tuý quân phục lạc,
Ðào nhiên cộng vong ky (cơ).

Dịch nghĩa

Chiều xuống theo màu núi biếc,
Ánh trăng trên non ngàn theo người đi về.
Ngoái nhìn lối nhỏ vừa đi qua,
Thấy giăng ngang một màu xanh xanh.
Cầm tay nhau đến nhà trong xóm ruộng.
Con trẻ mở chiếc cổng gỗ,
Trúc xanh dẫn vào lối đi thâm u.
Dây leo phơ phất chạm áo người đi.
Vui mừng nói được chỗ nghĩ ngơi.
Rượu ngon, chén khoan chén nhặt.
Cất tiếng ngâm bài trường ca "Tùng phong".
Hết khúc hát, ngân hà, tinh tú đã thưa thớt rời rạc.
Tôi say, anh được vui vẻ.
Hớn hở như nhiên quên hết chuyện đời.

Bản dịch của Hạt Cát

Bóng chiều nghiêng núi biếc,
Trăng theo người về xuôi.
Ngoảnh đầu trông lối nhỏ,
Một miền xanh ngang vời.
Cầm tay về xóm ruộng,
Cổng rào trẻ mở chơi.
Trúc biếc đùa ngõ vắng,
Dây leo vương áo người.
Lời vui mừng chỗ tốt,
Rượu ngon đem chén mời.
Gió thông hoà giọng hát,
Hết khúc vừa sao lơi.
Người vui ta say khướt,
Lâng lâng quên chuyện đời.
Chung Nam sơn cách thành nam Tây An phủ 50 dặm, giờ là huyện Trường An, tỉnh Thiểm Tây.

(Năm 731)
[1] Dùng để xưng núi nhỏ bên cạnh các núi cao.
[2] Tên một bài ca.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Há Chung Nam sơn, quá Hộc Tư sơn nhân túc, trí tửu