26/09/2022 17:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 055
山居百詠其五十五

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2014 08:21

 

Nguyên tác

山居參學志孤高,
為道忘軀不憚勞
坐到五更天欲曉,
青松滴露濕禪袍。

Phiên âm

Sơn cư tham học chí cô cao,
Vị đạo vong khu bất đạn lao
Toạ đáo ngũ canh thiên dục hiểu,
Thanh tùng trích lộ thấp thiền bào.

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi tham học chí riêng cao,
Vì đạo quên mình chẳng nại lao,
Ngồi đến canh năm trời rựng sáng,
Tùng xanh móc nhễu ướt thiền bào.
Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 055