02/12/2022 17:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Định sang chơi Hoa Thịnh Đốn thuật hoài bài 2

Tác giả: Nguyễn Sĩ Giác

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 24/01/2015 22:36

 

Non nước xuân đi mãi chửa về,
Đeo bàu hoà thượng chán ngồi hè.
Tung hoành trí rộng nhờ ba tấc,
Du lịch thuyền xưa đủ mọi bề.
Lấp bể những mong chim ngậm đá,
Vượt đàn luống thẹn cá ăn thề!
Ai ơi nên biết lòng con tạo,
Rèn đúc cho ai cũng khắt khe!
Nguồn: Nguyễn Sĩ Giác thi văn tập, Gia Hội xuất bản, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Sĩ Giác » Định sang chơi Hoa Thịnh Đốn thuật hoài bài 2