08/02/2023 23:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ công bộ Vũ Hạo Trạch vịnh liên nguyên vận kỳ 3
和工部武灝澤詠蓮元韻其三

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/03/2020 23:03

 

Nguyên tác

不會衣布編荷葉,
滿地金蛟青錦帖。
同是翱翔廊廟人,
閒情偏向詩樓疊。
卻笑病來詩腹枯,
慢掉扁舟馬當峽。
同敢披襟蘇子瞻,
讓公三箭天山捷。

Phiên âm

Bất hội y bố biên hà diệp[1],
Mãn địa kim giao thanh cẩm thiếp.
Đồng thị ngao tường lang miếu nhân,
Nhàn tình thiên hướng thi lâu điệp.
Khước tiếu bệnh lai thi phúc khô,
Mạn trạo biển chu Mã Đương[2] hiệp.
Đồng cảm phi khâm Tô Tử Chiêm,
Nhượng công tam tiễn[3] Thiên Sơn tiệp.

Dịch nghĩa

Không mặc áo vải bện bằng lá sen,
Gấm xanh cuộn như rắn vàng đầy đất.
Đều là người chốn miếu đường ngao du,
Khi nhàn rỗi đến lầu thơ ngâm vịnh.
Mắc bệnh lòng cạn thơ, thật nực cười,
Chèo con thuyền nhỏ ở khe Mã Đương.
Đâu dám phanh áo ngâm thơ như Tô Tử Chiêm,
Xin nhường ông “ba mũi tên thắng trận ở Thiên Sơn”.

Bản dịch của Lâm Giang

Không bận áo bện lá sen thắm,
Gấm vóc trăng vàng đầy đất bám.
Đều người lặn lội quan trường lên.
Khi rỗi lầu thơ ngâm ngàn vạn,
Ổm yếu tứ thơ thật tức cười,
Thuyền nhỏ buông chèo trong khe cạn.
Dám đâu học theo Tô Tử Chiêm,
Nhường ông “ba mũi tên thắng trận”.
Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập III), NXB Khoa học xã hội, 2005
[1] Vải bện bằng lá sen, y nói đi ở ẩn.
[2] Núi ở đông bắc huyện Bành Trạch, tỉnh Giang Tây. Núi thoải xuống sông Trường Giang, tạo thành một hẻm rất hiểm trở. Ở đây chỉ đi ở ẩn.
[3] Truyện Tiết Nhâm Quý chỉ bắn ba mũi tên đã thắng trận trên núi Thiên Sơn. Ở đây dùng để chỉ tài làm thơ nhanh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Hoạ công bộ Vũ Hạo Trạch vịnh liên nguyên vận kỳ 3