23/03/2023 22:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lại qua tỉnh Hải Dương

Tác giả: Thượng Tân Thị - Phan Quốc Quang

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 22/02/2015 14:00

 

Tuổi thơ từ trải bước sang hèn
Qua lại Hồng Châu biết mấy phen
Bờ cõi non sông dầu có lạ
Cỏ huê chim chóc cũng từng quen
Trót thương cuộc thế dông mưa tạt
Chi kể thân người gió bụi chen
Lần lựa thử coi chừng khí số
Hoạ là máy tạo nới long then
Nguồn: Phụ nữ tân văn, số 110, ngày 26-11-1931

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thượng Tân Thị » Lại qua tỉnh Hải Dương