30/11/2021 10:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiều phu
樵夫

Tác giả: Tiêu Đức Tảo - 蕭德藻

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 30/10/2008 05:34

 

Nguyên tác

一擔乾柴古渡頭,
盤纏一日頗優遊。
歸來澗底磨刀斧,
又作全家明日謀。

Phiên âm

Nhất đảm can sài cổ độ đầu,
Bàn triền nhất nhật phả ưu du.
Quy lai giản để ma đao phủ,
Hựu tác toàn gia minh nhật mưu.

Dịch nghĩa

Gánh một gánh củi khô đến bến đò cổ,
Chi tiêu trong một ngày cũng tạm rộng rãi.
Lúc trở về xuống suối mài dao búa,
Chuẩn bị cho cuộc sống ngày hôm sau cho cả nhà.

Bản dịch của Nguyễn Hà

Một gánh củi khô qua bến đò
Thâu ngày luẩn quẩn những âu lo
Trở về, đá lại mài dao búa
Liệu bữa ngày mai cho cả nhà

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiêu Đức Tảo » Tiều phu