20/09/2020 04:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồi khi mô thuốc vấn liền tay

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/06/2017 10:27

 

Hồi khi mô thuốc vấn liền tay,
Nói chơi với bạn mà đến nay bạn lấy chồng.
Rượu không men, mấy thuở rượu nồng,
Bề mô bạn cũng trọng, nghĩa bên chồng bạn hơn.
Mấy lời thệ hải minh sơn[1],
Cuối cùng rồi cũng chẳng chi hơn bạc tiền.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Thề non hẹn biển.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hồi khi mô thuốc vấn liền tay