27/05/2024 13:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Eng

Tác giả: Nam Trân - Nguyễn Học Sỹ

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi MinhAnh&PhuongLinh vào 10/10/2008 03:53

 

Tặng Phạm Hữu Khánh

Ai eng chè đậu doáng?
Ai eng đậu hảu không?
Ai eng hột dịt lộn?
Bánh ít ngọt? Xôi hông...?

Đến Faifao, khách lạ,
Ai nấy cũng dửng dưng:
Quảng Nam đất văn vật
Sao lắm bợm "eng hung"?

Eng hung và uống nhiều.
Thần Dạ dày muôn tuổi!
Đặc điểm có gì đâu?
Chè ngọt gia tí... muối.

Vì thế nên ngày xưa,
Thí sinh ra đất Huế,
Môn chữ càng được khen,
Môn "eng" càng bị chê.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nam Trân » Eng