06/08/2020 23:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cửa sổ nhìn sương

Tác giả: Quách Tấn

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 15/08/2012 08:40

 

Từng trận hoa vàng nép gió tây
Đìu hiu bến lục khói thu xây
Người ba xuân trước phong thanh vắng
Cửa sổ nhìn sương bóng trúc gầy
Nguồn: Quách Tấn, Đọng bóng chiều (thơ), NXB Phương Đông, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quách Tấn » Cửa sổ nhìn sương