04/07/2020 13:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thôi thôi từ tạ biển vàng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/03/2015 22:41

 

Thôi thôi từ tạ biển vàng,
Cá lui về sông vịnh, chim ngược ngàn kiếm đôi.
Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Thôi thôi từ tạ biển vàng