25/05/2022 14:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 06
蒼梧竹枝歌其六

Tác giả: Nguyễn Du - 阮攸

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 21/07/2005 20:10

 

Nguyên tác

一聲裂竹散硫磺,
驚起沙汀鴈數行。
天際遙瞻歸去處,
蒼梧北上定衡陽。

Phiên âm

Nhất thanh liệt trúc tán lưu hoàng,
Kinh khởi sa đinh nhạn sổ hàng.
Thiên tế giao chiêm quy khứ xứ,
Thương Ngô bắc thướng định Hành Dương[1].

Dịch nghĩa

Một tiếng pháo nổ, khói lưu hoàng bốc ra
Đàn nhạn kinh hãi từ bãi cát bay lên
Nhìn trời xem bay về phương nào
Từ Thương Ngô bay lên Bắc đoán là đến Hành Dương.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Pháo tan một tiếng bốc lưu hoàng,
Trên bãi nhạn kinh vút mấy hàng.
Thử ngóng trông xem nơi khuất nẻo,
Thương Ngô lên bắc, chắc Hành Dương!
[1] Hành Dương thuộc tỉnh Hồ Nam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Du » Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 06