19/10/2021 03:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô nghĩa

Tác giả: Nguyễn Phan Hách

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 30/07/2012 22:09

 

Bảo cuộc đời vô nghĩa
Sao vẫn sống sờ sờ?
Bảo bạc tiền vô nghĩa
Sao vẫn thích, vẫn mơ?
30-1-2006

Nguồn: Nguyễn Phan Hách, Vô tình (thơ), NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phan Hách » Vô nghĩa