07/05/2021 09:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thanh khê bán dạ văn địch
青溪半夜聞笛

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/03/2014 13:22

 

Nguyên tác

羌笛梅花引,
吳溪隴水清。
寒山秋浦月,
腸斷玉關情。

Phiên âm

Khương địch "Mai hoa dẫn[1]",
Ngô Khê[2] Lũng thuỷ[3] thanh.
Hàn sơn thu phố nguyệt,
Trường đoạn Ngọc Quan[4] tình.

Dịch nghĩa

Tiếng sáo Khương ai thổi bài "Mai hoa dẫn",
Thoảng đưa tới suối Ngô nước trong chảy ra sông Lũng.
Vầng trăng thu chiếu trên ngọn núi lạnh bên bờ sông,
Như đang đau lòng cảm thương tình cảnh cửa ải Ngọc Quan.

Bản dịch của Chi Điền

"Mai hoa" tiếng địch não nùng thay,
Mặt suối Ngô Khê lẫn sắc mây.
Núi lạnh, trăng thu soi bến nước,
Đoạn trường thay khách chốn biên thuỳ!
Khương địch: tương truyền ống sáo nay đang dùng vốn do người Khương sáng chế.

[1] Tên nhạc khúc.
[2] Tên suối chảy vào sông Lũng.
[3] Sông nay trong huyện Lũng, tỉnh Cam Túc.
[4] Cửa ải nay còn ở huyện Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, mang tính trọng yếu trên tuyến đường giao thương giữa Trung Quốc với các nước phương tây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Thanh khê bán dạ văn địch