18/08/2022 01:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hai thân thể
Dos cuerpos

Tác giả: Octavio Paz Lozano

Nước: Mexicô
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 26/07/2007 05:32

 

Nguyên tác

Dos cuerpos frente a frente
son a veces dos olas
y la noche es océano.

Dos cuerpos frente a frente
son a veces dos piedras
y la noche desierto.

Dos cuerpos frente a frente
son a veces raíces
en la noche enlazadas.

Dos cuerpos frente a frente
son a veces navajas
y la noche relámpago.

Dos cuerpos frente a frente
son dos astros que caen
en un cielo vacío.

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Hai thân thể kề bên
Tựa hồ như hai ngọn sóng
Giữa biển, trời đêm.

Hai thân thể kề bên
Như hai gốc rễ
Mọc giữa trời đêm.

Nhưng mà hai thân thể kề bên
Là hai hòn đá lạnh
Và hoang vắng – suốt đêm.

Nhưng lúc này hai thân thể kề bên
Là hai con dao sắc lạnh
Và phản chiếu – suốt đêm.

Và lúc này hai thân thể kề bên
Là hai ngôi sao rụng xuống
Giữa hoang vắng – trời đêm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Octavio Paz Lozano » Hai thân thể