09/08/2020 19:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh với em đầu hôm chí sáng, tảng rạng chí xế

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2015 16:25

 

Anh với em đầu hôm chí sáng, tảng rạng chí xế
Lương duyên túc đế[1], giai ngẫu tự thiên thành
Dẫu mà chỉ mỏng tơ manh
Giàu sang đây không chuộng, khó em đành trao tơ
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Mối lương duyên (duyên lành) phải có căn nguyên từ trước (túc: có sẵn, trước; đế: gốc).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh với em đầu hôm chí sáng, tảng rạng chí xế