16/06/2021 04:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

03

Tác giả: Nguyễn Ngọc Oánh

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Cammy vào 11/06/2008 12:51

 

Tưởng chỉ có tre
Ai dè còn trúc

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Ngọc Oánh » 03