05/07/2022 06:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hàn thực
寒食

Tác giả: Triệu Đỉnh - 趙鼎

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 30/10/2008 02:37

 

Nguyên tác

寂寂柴門村落里,
也教插柳紀年華。
禁煙不到粵人國,
上塚亦攜龐老家。
漢寢唐陵無麥飯,
山谿野徑有梨花。
一樽竟藉青苔臥,
莫管城頭奏暮笳。

Phiên âm

Tịch tịch sài môn thôn lạc lý,
Dã giao sáp liễu kỷ niên hoa.
Cấm yên bất đáo việt nhân quốc,
Thượng trủng diệc huề bàng lão gia.
Hán tẩm đường lăng vô mạch phạn,
Sơn khê dã kính hữu lê hoa.
Nhất tôn cánh tạ thanh đài ngoạ,
Mạc quản thành đầu tấu mộ già.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Cửa sài vắng vẻ nơi thôn dã
Cành liễu cắm ngoài nhớ tiết xuân
Người Việt không hay tích cấm lửa
Dắt nhau thăm viếng mộ người thân
Xôi thơm Đường, Hán không hề thấy
Khe núi đường quê hoa trắng ngần
Tưới rượu đài rêu say tạm nghỉ
Khèn chiều ai thổi rộn đầu thành

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Triệu Đỉnh » Hàn thực