11/04/2021 19:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá tiền an nghi Trương Minh Phủ giao cư
過前安宜張明府郊居

Tác giả: Lưu Trường Khanh - 劉長卿

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Phụng Hà vào 20/10/2007 21:20

 

Nguyên tác

寂寥東郭外,
白首一先生。
解印孤琴在,
移家五柳成。
夕陽臨水釣,
春雨向田耕。
終日空林下,
何人識此情?

Phiên âm

Tịch liêu đông quách ngoại,
Bạch thủ nhất tiên sinh.
Giải ấn cô cầm tại,
Di gia ngũ liễu thành.
Tịch dương lâm thuỷ điếu,
Xuân vũ hướng điền canh.
Chung nhật không lâm hạ,
Hà nhân thức thử tình.

Dịch nghĩa

Phía ngoải thành Đông vắng vẻ
Có một tiên sinh đầu tóc bạc phơ
Trả ấn quan, chỉ còn lại có một cây đàn
Dời nhà về ở nơi thành có trồng năm cây liễu
Chiều về ra bến sông câu cá
Mưa xuân thì ra đồng cầy ruộng
Cả ngày quanh quẩn nơi cánh rừng
Ai biết được lòng ông thanh thản

Bản dịch của Phụng Hà

Cửa Đông hiu quạnh thôn trang,
Lão ông đầu bạc an nhàn ẩn đây.
Từ quan giữ chiếc đàn nầy,
Dời nhà, hàng xóm mấy cây liễu già.
Buông câu chiều ngả bóng tà,
Mưa xuân lất phất, sáng ra ruộng cày,
Bên rừng vui thú suốt ngày,
Thảnh thơi một cõi ai hay chăng nào ?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Trường Khanh » Quá tiền an nghi Trương Minh Phủ giao cư