26/09/2022 02:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tình khúc Yang Bay

Tác giả: Phùng Chí Tâm

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/01/2015 11:00

 

Nha Trang, Nha Trang
Thiên đường Ngọc Việt
Biển trời xanh thắm
Thế giới ngợi ca
Nơi du khách đến
Tình nghĩa bao la
Suối trời nguyên sinh
Vang khúc tình ca
Kìa thác Yang Bay
Gửi vào nỗi nhớ
Đắm mình trong suối
Hoà với đất trời
Yang Bay, Yang Bay
Rồng thiêng ẩn hiện
Đại ngàn bừng lên
Tình khúc Yang Bay
Yang Bay, Yang Bay
Cội nguồn tuyệt diệu
Nha Trang tự hào
Tình khúc Yang Bay...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phùng Chí Tâm » Tình khúc Yang Bay