05/12/2020 03:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân nhật ngẫu tác
春日偶作

Tác giả: Chu Hy - 朱熹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/06/2020 17:44

 

Nguyên tác

聞道西園春色深,
急穿芒屩去登臨。
千葩萬蕊爭紅紫,
誰識乾坤造化心。

Phiên âm

Văn đạo tây viên xuân sắc thâm,
Cấp xuyên mang cược khứ đăng lâm.
Thiên ba vạn nhị tranh hồng tử,
Thuỳ thức càn khôn tạo hoá tâm.

Bản dịch của Nguyễn Đôn Phục

Nghe nói xuân già xuân đợi ai?
Vườn tây nhanh gót dạo ra chơi.
Hoa kia nhị nọ tranh hồng tử,
Khôn khéo ai đi hỏi thợ trời.
Nói người ta xem mọi vẻ hồng tía của cảnh xuân, nên biết cái ý phát sinh của tạo hoá, để nuôi lấy cái lòng nhân ái đối với muôn vật.
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 118, tháng 6-1927

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Hy » Xuân nhật ngẫu tác