06/12/2021 00:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cung từ
宮詞

Tác giả: Tiết Phùng - 薛逢

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 13/10/2008 18:21

 

Nguyên tác

十二樓中盡曉粧,
望仙樓上望君王。
鎖銜金獸連環冷,
水滴銅龍晝漏長。
雲髻罷梳還對鏡,
羅衣欲換更添香。
遙窺正殿帘開處,
袍褲宮人掃御床。

Phiên âm

Thập nhị lâu trung tận hiểu trang,
Vọng Tiên lâu thượng vọng quân vương.
Toả hàm kim thú liên hoàn lãnh,
Thuỷ trích đồng long trú lậu trường.
Vân kế bãi sơ hoàn đối kính,
La y dục hoán canh thiêm hương.
Dao khuy chính điện liêm khai xứ,
Bào khố cung nhân tảo ngự sàng.

Dịch nghĩa

Cung nữ trong mười hai lầu sáng dậy đều trang sức
Trên lầu Vọng Tiên yết kiến quân vương
Con vật bằng kim loại (trước cung) ngậm khoá, vòng treo lạnh lẽo
Nước chảy long tong trong đồng hồ nước, ngày khắc dài
Chải tóc búi thành lọn mây rồi cứ ngắm hoài trong kính
Xiêm y lụa là muốn thay còn thêm mùi hương thơm
Xa xa liếc nhìn chỗ quân vương ngủ bức rèm khai
Có cung nhân mặc áo ngắn quần ngắn thu dọn giường chiếu

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Ở chốn lầu mai trang điểm xong
Chờ vua lên gác Vọng Tiên trông
Lạnh lùng cổng khép im then khóa
Đằng đẵng ngày trôi đếm giọt rồng
Đã chải tóc mây soi kính mãi
Lại thay áo lụa ướp hương nồng
Xa trông chính điện rèm vừa cuốn
Cung nữ chầu vua quét đệm hồng
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiết Phùng » Cung từ