27/09/2021 15:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Thiên Thai Tư Mã Thừa Trinh
寄天台司馬道士

Tác giả: Tống Chi Vấn - 宋之問

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi hongha83 vào 12/03/2009 20:50

 

Nguyên tác

臥來生白髮,
覽鏡忽成絲。
遠愧餐霞子,
童顏且自持。
舊遊惜疏曠,
微尚日磷緇。
不寄西山藥,
何由東海期。

Phiên âm

Ngoạ lai sinh bạch phát,
Lãm kính hốt thành ty.
Viễn quý xan hà tử,
Đồng nhan thả tự trì.
Cựu du tích sơ khoáng,
Vi thượng nhật lân truy.
Bất ký tây sơn dược,
Hà do đông hải kỳ.

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Nằm dài sinh tóc trắng
Soi kính chợt như tơ
Thẹn với Ông ăn ráng
Dung nhan vẫn trẻ thơ
Bạn xưa tiếc thưa vắng
Ánh nắng cứ thêm mờ
Thuốc quý không ai gởi
Thành tiên đâu dám mơ
Nguồn: Đạo sĩ Trung Quốc thời cổ, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tống Chi Vấn » Ký Thiên Thai Tư Mã Thừa Trinh