01/04/2023 09:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chao Quy-ba, chào Ghi-len

Tác giả: Huy Cận - Cù Huy Cận

Thể thơ: Thơ mới sáu chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/12/2020 11:13

 

Quy-ba Quy-ba xanh ngắt
Xanh trời xanh biển xanh thơ
Xanh cả chiều hôm tiếng hát
Xôn xao lá mía ngọn dừa

Mía ngọt, đời anh cay đắng
Trăm năm nào khác quê tôi,
Dừa mát, lưng anh cháy nắng
Lưng anh máu đọng lằn roi

Ghi-len Ghi-len thân thiết
Quê hương anh đứng lên rồi
Anh có nghe từ nước Việt
Phía bên này biển này trời

Lòng chúng tôi cùng một nhịp
Lòng anh bảo vệ quê hương
Giông tụ bùng ra sấm sét
Đại Tây Dương, Thái Bình Dương.

Anh phóng lời thơ cao vót
Võ đôi cánh thép rợp trời?
Ôm giữ dừa xanh mía ngọt
Đuổi tan tác mọi loài dơi.

Chào Quy-ba ruộng bờ xanh ngắt
Chào Ghi-len bát ngát trời thơ!
Xưa nhìn mặt biển lòng chua chát
Nay vọng lời nhau khúc tự do.
5-5-1960

N. Guillen, nhà thơ cộng sản nổi tiếng của Cu-ba hiện đang đi bình thơ khắp Châu Mỹ La Tinh quyên tiền mua máy bay bảo vệ tổ quốc (tàu bay sẽ lấy tên là “Thơ”).

Nguồn: Huy Cận, Đất nở hoa, NXB Văn học, 1960

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huy Cận » Chao Quy-ba, chào Ghi-len