27/09/2021 21:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biệt thân hữu
別親朋

Tác giả: Trịnh Thục Tân - 鄭蜀賓

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi Vanachi vào 01/12/2007 07:35

 

Nguyên tác

畏途方萬里,
生涯近百年。
不知將白首,
何處入黃泉?

Phiên âm

Úy đồ phương vạn lý,
Sinh nhai cận bách niên.
Bất tri tương bạch thủ,
Hà xứ nhập hoàng tuyền.

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Đường hoạn muôn trùng nhiều hiểm trở,
Đời người trăm tuổi khổ sinh nhai.
Đành đem tóc trắng liều thân thế,
Gởi xác nơi nào thật chẳng hay.
Trịnh Thục Tân người Vinh Dương, giỏi làm thơ ngũ ngôn, tuổi đã già mới được cử làm một chức Huyện uý ở vùng Giang Tải. Ngày lên đường thân thích bạn bè bày tiệc tiễn ở cửa Thượng Đông, Thục Tân làm thơ bài thơ này. Uống say rồi ngâm, thanh điệu bi thiết. Kế quả chết tại nơi làm quan, trong niên hiệu Trường Thọ (693-694).

Nguồn: Giai thoại thơ Đường, Cao Tự Thanh, NXB Phụ nữ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Thục Tân » Biệt thân hữu