05/02/2023 23:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngọc Hoa cung
玉華宮

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 23/01/2014 20:52

 

Nguyên tác

溪回松風長,
蒼鼠竄古瓦。
不知何王殿,
遺構絕壁下。
陰房鬼火青,
壞道哀湍瀉。
萬籟真笙竽,
秋色正瀟灑。
美人為黃土,
況乃粉黛假。
當時侍金輿,
故物獨石馬。
懮來藉草坐,
浩歌淚盈把。
冉冉征途間,
誰是長年者?

Phiên âm

Khê hồi tùng phong trường,
Thương thử thoán cổ ngoã.
Bất tri hà vương điện,
Di cấu tuyệt bích hạ.
Âm phòng quỷ hoả thanh,
Hoài đạo ai thoan tả.
Vạn lại chân sinh vu,
Thu sắc chính tiêu sái.
Mỹ nhân vi hoàng thổ,
Huống nãi phấn đại giả.
Đương thì thị kim dư,
Cố vật độc thạch mã.
Ưu lai tạ thảo toạ,
Hạo ca lệ doanh bả.
Nhiễm nhiễm chinh đồ gian,
Thuỳ thị trường niên giả?

Dịch nghĩa

Suối quanh co, gió thổi ào ào,
Chuột xanh chui rúc trong đám ngói cổ.
Không biết rằng đây chính là cung điện nhà vua,
Móng cũ còn ngay dưới tường này.
Phòng tối lửa ma xanh lè,
Đường ổ gà, suối chảy róc rách.
Hàng ngàn tiếng sáo vi vu,
Sắc thu thật là tiêu sái.
Người đẹp đã thành bùn rồi,
Huống chi nói đến son phấn.
Lúc đó đứng hầu cạnh xa nhà vua, Vật
Cũ nay chỉ còn ngựa đá.
Lòng buồn ngồi xuống bãi cỏ,
Ngêu ngao hát mà nước mắt ướt cánh tay.
Tất tả trên đường trường,
Ai là người sống mãi?

Bản dịch của Nhượng Tống

Gió thông bên suối ào ào
Lô xô ngói cổ, ra vào sóc xanh
Phía trên núi đứng như thành
Đền vua nào dựng chênh vênh hãy còn
Lối xưa róc rách khe tuôn
Xanh lè buồng tối chập chờn ma trơi
Màu thu xám ngắt khung trời
Sáo đàn muôn tiếng bên tai mơ màng
Má hồng hoá đống đất vàng
Huống chi son phấn điểm trang bằng thừa
Hầu bên xe ngọc hồi xưa
Còn con ngựa đá đứng trơ sân ngoài
Lòng buồn đè cỏ tạm ngồi
Hát ngao mà nước mắt rơi đầy lòng
Đường trường xuôi ngược long đong
Ai người sống mãi ở trong cõi đời?
(Năm 757)

Ngọc Hoa là cung của Đường Thái Tông cho xây năm 647 ở bên núi Phượng Hoàng, huyện Nghi Quân.
Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Ngọc Hoa cung